.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

                “เป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสัตว์ป่า รวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ให้คงอยู่ และดำรงไว้ซึ่งบทบาทและกระบวนการของระบบนิเวศ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน”

 

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,882
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓