.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ
 


หน่วยงานภาคสนามในสังกัด

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน ห้วยสำราญ จังหวัดสุรินทร์

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บุณฑริก - ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี

- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี

หน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่
- สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์  จังหวัดศรีสะเกษ

- ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

- ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

- ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,888
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓