.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ฝ่ายวิจัยและคุ้มครองสัตว์ป่า 
ฝ่ายวิจัยและคุ้มครองสัตว์ป่า
 

      มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจติดตามประชากร  สถานภาพ  และการกระจายของสัตว์ป่า วิเคราะห์ และจำแนกสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า  รวบรวมตัวอย่างสัตว์ป่า เก็บรักษาซากสัตว์ป่า (ของกลาง) รวมทั้งการเคลื่อนย้ายและทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครอง  รวบรวมระเบียบ  หลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า กำกับดูแลควบคุม และปฏิบัติงานด้านการอนุญาตเกี่ยวกับสัตว์ป่า ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาวิชาการด้วนสัตว์ป่า  ความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมทั้งศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่า

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,906
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓