.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 
ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
 

       มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานในการจัดทำแผนการบริหารการจัดการพื้นที่ของหน่วยงานด้านการ อนุรักษ์สัตว์ป่า ได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และสถานีพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายและนโยบายของรัฐ ดำเนินการให้มีการสำรวจ จัดตั้งขยายหรือเพิกถอนพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าตามกฎหมาย พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นในการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า ประสานการในเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,898
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓