.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์สัตว์ป่า
 

        มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเผยแพร่  การประชาสัมพันธ์ และสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดทำฐานข้อมูล บริการข้อมูลให้คำปรึกษา ตลอดจนจัดทำเอกสารเผยแพร่ จัดทำสื่อต่างๆ จัดนิทรรศการ และถ่ายทอดความรู้ด้านสัตว์ป่า พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,907
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓