.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ฝ่ายปฏิบัติการงาช้าง 
ฝ่ายปฏิบัติการงาช้าง
 

        ฝ่ายปฏิบัติการงาช้าง มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลผู้ประกอบการร้านค้างาช้าง ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตค้างาช้าง การจัดทำเครื่องหมายในกรณีที่ผู้ค้างาช้างร้องขอ รับแจ้งย้ายสถานที่ค้างาช้าง จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้ครอบครองงาช้าง ผู้ค้างาช้าง และงาช้างของกลาง  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งการครอบครองงาช้าง รับแจ้งโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ แปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้าง จัดทำเครื่องหมายงาช้าง ตรวจปราบปรามการกระทำผิดตามพ.ร.บ. งาช้าง พ.ศ. 2558 และประสานงานสายตรวจผู้ประกอบการ ค้างาช้างในการจัดสรุปรายงานผลการตรวจสอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบ  เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ ประชาชนผู้สนใจ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


 

ช้าง1.jpg
ช้าง3.jpg
งาช้าง 2.jpg
 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,918
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓