.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 

       มีหน้าที่รับผิดชอบ ลาดตระเวน ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ส่งเสริมและพัฒนางานด้านป่าไม้และสัตว์ป่า และนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรตามแนวเขตพื้นป่าอนุรักษ์ให้มีความรู้และเข้า ใจคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่า

ช้างป่า (11).JPG
เก้ง.jpg
ถ้ำขี้แกลบ.JPG
 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,896
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓