.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายอำนวยการ
 

         มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป  งานธุรการ งานด้านบุคลากร งบประมาณ การเงิน  การบัญชี และพัสดุ วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ ตลอดจนรวบรวมฐานข้อมูล สถิติการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน ปฏิบัติงานตามแผนงานและติดตามประเมินผล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.227.254.12
คุณเข้าชมลำดับที่ 421,653
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓