.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ขสป.บุณฑริก-ยอดมน 
ขสป.บุณฑริก-ยอดมน
 

                                เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก ยอดมน

        ด้วยกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากทางจังหวัดอุบลราชธานี ว่ามีช้างป่าออกมาทำลายกัดกินพืชผลการเกษตรของราษฎรในบริเวณป่าหมู่บ้าน ป่าไม้บ้านหนองเรือ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในระยะเวลา 3-4 ปี ที่ผ่านมา จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจควบคุมดูแลพื้นที่บริเวณดังกล่าวและบริเวณ ใกล้เคียงในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในท้องที่ตำบลคอแลน ตำบลโพนงาม และตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก - ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเนื้อที่ประมาณ 363 ตารางกิโลเมตร หรือ 226,958 ไร่

ภูมิประเทศ:    ประกอบด้วยภูเขาเทือกเขาน้อยใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ทางด้านทิศตะวันตก และค่อยๆ ลาดลงมาทางทิศตะวันออก ก่อเกิดเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แม่น้ำหลายๆ สายหล่อเลี้ยงราษฎรตามแนวเขตป่า อีกทั้งยังมีที่ราบขนาดใหญ่บนภูเขาสูง ภูมิอากาศ:    พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก - ยอดมน จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะมีช่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปี จากข้อมูลภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ได้รวบรวมไว้ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปีพ.ศ. 2535 - 2539 ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 100 กิโลเมตร พอสรุปลักษณะภูมิอากาศได้ดังนี้

 ทรัพยากรป่าไม้:    ป่าผลัดใบ ประกอบด้วย ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าไม่ผลัดใบ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบเขา ทรัพยากรสัตว์ป่า:    พื้นที่ที่เป็นภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักต่อเนื่องกันเข้า ไปในเขตพื้นที่ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ด้านทิศใต้ยังติดต่ออุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย จึงทำให้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้แก่
1
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  จากการสำรวจและสอบถามราษฎรในท้องถิ่น พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด ได้แก่ เลียงผา ช้างป่า เสือโคร่ง   วัวแดง  กวางป่า  หมาใน  กระต่ายป่า  เป็นต้น
2
นก   จากการสำรวจและสอบถามราษฎรในท้องถิ่น พบนกชนิดต่างๆ ได้แก่ นกยางกรอก  นกกระปูด   นกเขา  นกโพระดก   นกกระจิบ  เป็นต้น
3
สัตว์เลื้อยคลาน  จากการสำรวจและสอบถามราษฎรในท้องถิ่นพบสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิด ได้แก่ เตาเหลือง   ตุ๊กแกบ้าน     ตะกวดหรือแลน   เหี้ย   งูเหลือม   งูจงอาง  งูสิง  งูเขียวดอกหมาก  เป็นต้น
4
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก   จากการสำรวจและสอบถามราษฎรในท้องถิ่น มีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายชนิด ได้แก่ คางคกบ้าน อึ่งจิ๋ว  เขียดหลังขีด  กบนา  เขียดตะปาด  เป็นต้น
5
ปลา  ยังไม่เคยมีการสำรวจชนิด และถิ่นที่อยู่อาศัยจริงจังมาก่อนเท่าที่พบในอ่างเก็บน้ำลำ โดมน้อย (เขื่อนสิรินธร) ได้แก่ ปลากราย  ปลาสลาด  ปลาตะเพียนทองหรือโปงดำ ปลาตะเพียน  ปลาก้าง  ปลากะสง  เป็นต้น

การคมนาคม:     จากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่จังหวัดสระบุรี แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 24 ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และไปตามทางหลวงหมายเลข 2182 ผ่านอำเภอบุณฑริก ไปยังที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางประมาณ 634 กิโลเมตร
   
จากจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข 24 ถึงอำเภอเดชอุดม แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 2182 ผ่านอำเภอบุณฑริก ไปยังที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก - ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จดแนวเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ จดแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก จดแนวประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศ ตะวันตก แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบุณฑริก - ป่าห้วยยอดมน (บางส่วน) ในท้องที่ตำบลห้วยข่า ตำบลคอแลน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก และตำบลโนนก่อ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร

สถานที่ติดต่อ: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก - ยอดมน ตู้ ปณ. 14 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  34230

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,913
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓