.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ขสป.ห้วยศาลา 
ขสป.ห้วยศาลา
 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

       จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้ ขอให้จัดตั้งพื้นที่ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเฉพาะกูปรี หรือโคไพรซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนหายากและใกล้สูญพันธุ์ กรมป่าไม้ได้กำหนดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา โดยมพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 259 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2533 มีเนื้อที่ประมาณ 380 ตารางกิโลเมตร หรือ 237,500 ไร่ และมีพื้นที่เตรียมการผนวกเพิ่มอีกประมาณ 30,000 ไร่
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลห้วยจันทร์ และตำบลกันทรอมของอำเภอขุนหาญ ตำบลโคกตาล และตำบลห้วยตามอญ ของ อำเภอขุขันธ์

มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ จรดถนน ร.พ.ช. สายโคกตาล - ไพรพัฒนา และที่ดินทำกินของราษฎร 6 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ ตำบลไพรพัฒนา ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ ตำบลกันทรอม ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ และตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ จรดแนวเขตป่าประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก จรดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก จรดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ลักษณะภูมิประเทศ
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดแนวยาวตลอดชายแดนไทย - กัมพูชา ในแนวตะวันตกลาดมาทางทิศเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ประเทศไทย ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 - 600 เมตร สภาพภูเขามีสันเขาเตี้ยราบ หน้าดินตื้น บางส่วนเป็นลานหิน ความลาดชันต่ำ ส่วนที่เป็นความลาดชันสูงจะเป็นหน้าผาหิน และร่องห้วย เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ

ชนิดป่าและพรรณไม้
     สภาพทั่วไปของสังคมป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อาจแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
     1. ป่าดิบ [Evergreen Forest] เนื่องจากอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเป็นภูเขาสูง และปริมาณน้ำฝนที่ตกชุก จึงทำให้สภาพป่าส่วนใหญ่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาเป็นป่าดิบทั้ง ป่าดิบชื้น ป่าสนเขา และป่าดิบแล้ง พรรณไม้ที่มีลักษณะเด่นและสำคัญทางเศรษฐกิจที่พบ ได้แก่ พยุง ชิงชัน ตะเคียนทอง ยางนา พะยอม มะค่าแต้ และเขล็ง เป็นต้น
      2. ป่าเบญจพรรณ [Mixed Deciduous Forest] จะพบในบริเวณที่ราบ ซึ่งมีพื้นที่ไม่มากนัก ซึ่งในบริเวณดังกล่าวมีบางส่วนที่เป็นที่ราบหินโผล่ หรือผลาญหิน จะมีทุ่งหญ้าปกคลุม ชนิดไม้ที่พบมีขนาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นกระจายอยู่ห่างกัน โดยมีไม้เด่น คือ ประดู่ แดง ตะแบก กระบาก มะค่าโมง กระบก และมะกอกเลื่อม เป็นต้น

สัตว์ป่า
     สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา มีการอพยพหากินไปตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชา เนื่องจากเป็นผืนป่าที่ติดกัน จากการสำรวจเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา พบชนิดสัตว์ป่า จำแนกตามกลุ่มได้เป็น นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ปลา และแมลง

จุดเด่นที่น่าสนใจ
     ประเภทน้ำตก ได้แก่ น้ำตกซำไทร ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าจองกอ น้ำตกนาตราว ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ บ้านนาตราว
ประเภทเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา และป่าไม้ มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเงียบสงบ เหมาะแก่การท่องเที่ยว

ติดต่อสอบถาม
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ตำบลดงรัก กิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  33140  โทรศัพท์ (043) 223174

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,905
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓