.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า(อบ.) 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า(อบ.)
 

                        ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี

          จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนใต้ของจังหวัดได้แก่  อำเภอน้ำยืน  อำเภอนาจะหลวย  และอำเภอบุณฑริก  โดยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ  อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหลายแห่ง  ได้แก่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม  อุทยานแห่งชาติ    ภูจองนายอย  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก - ยอดมน  เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก  ซึ่งเป็นเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ไทย กัมพูชา และลาว เป็นเทือกเขาที่มีร่องรอยของความเจริญทางอารยธรรมเก่าแก่มาก่อน  จึงเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับอารยธรรม ความหลากหลาย  ของทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า  ดังนั้น   ในปีงบประมาณ 2538 กรมป่าไม้จึงได้กำหนดให้จัดตั้ง  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีขึ้น  ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่  ท้องที่บ้านหนองขอน  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ  250 ไร่ และพื้นที่ดำเนินกิจกรรม 2,600  ไร่

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้
  จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม   อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี          

ทิศตะวันออก จดลำโดมใหญ่                                                                 

ทิศตะวันตก   จดป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม                                                                     

ข้อมูลการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่         แก่งลำดวน   มีลักษณะเป็นเกาะ แก่งหินน้อยใหญ่ทอดยาวไปตามลำโดมใหญ่ มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และจากพื้นที่ใกล้เคียง นิยมไปพักผ่อนหย่อนใจ และลงเล่นน้ำ ตลอดทั้งปี  การเดินทางก็สะดวก  และปลอดภัย

       กุ้งเดินขบวน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เหล่ากุ้งฝอยนับหมื่นตัวได้พร้อมใจกันมาเดินทวนน้ำลำดมใหญ่ ตรงบริเวณแก่งลำดวนซึ่งเป็นแก่งหินที่มีความสวยงามกุ้งเหล่านี้จะขึ้นมาเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น ด้วยความแรงของสายน้ำ กุ้งเหล่านี้จึงต้องหาทางหลบหลีกภัยโดยการยกพลขึ้นมาเดินบนบกเพื่อหลีกน้ำที่ไหลเชี่ยว การที่จะมาชมกุ้งเดินขบวนได้ ท่านต้องมาในช่วงเดือนปลายเดือนสิงหาคม  เดือนกันยายน  และต้นเดือนตุลาคม  แต่ต้องมาชมในช่วงเวลาประมาณ  19.00 น. ขึ้นไป เพราะว่ากุ้งฝอยเหล่านี้มันขี้อาย และกลัวแสงแดดเผามันตาย โดยในรอบหนึ่งปีท่านสามารถมาเที่ยวชมดูกุ้งเดินขบวนได้ที่บริเวณน้ำตกแก่งลำดวน  ในช่วงเดือนกันยายนของทุกๆปีจะมีกองทัพกุ้งเป็นหมื่นๆแสนๆตัวมาเดินขบวนยกพลขึ้นจากน้ำมาเดินบนบกเป็นที่ตระการตาน่าดูชมและน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

       ลานพันรู  เป็นรูหินที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นตามพลาญหินมีทั้งรูเล็กรูใหญ่  ซึ่งจะพบเห็นในช่วงฤดูแล้งที่กระแสน้ำน้อย และในบางช่วงกระแสน้ำได้ไหลลงพลาญหินในตำแหน่งที่สามารถใช้แรงน้ำนวดตัวได้ อาจเรียกได้ว่า วารีบำบัด  ณ บริเวณลานพันรูแห่งนี้

        เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี  ได้สร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติขึ้น  2  เส้นทาง  ทางเดินศึกษาธรรมชาติช้างศึก  และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแก่งลำดวน  ท่านจะได้ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์อีกมากมายหลายอย่าง  เช่น  เบิม  เตาดั้นโบราณ  กับดักนักร่อน   ดินโป่ง  น้ำมันธรรมชาติ  ฯลฯ

สถานที่ติดต่อ ๒๔๔ หมู่บ้านหนองขอน  หมู่ที่  ๕ ต.โดมประดิษฐ์  อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี  ๓๔๑๖๐

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,911
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓