.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    โครงสร้างส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
โครงสร้างส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
 

         ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ที่ ๓๐๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้


 

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.85.245.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 430,166
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓