.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    บทความ ลิง 
บทความ ลิง
 

ลิงไทยมีกี่ชนิด อะไรบ้าง ชนิดไหนดุร้าย?

                ลิงไทยมี 5 ชนิด คือ ลิงแสม ลิงกัง ลิงวอก ลิงวอกภูเขา เมื่อเกิดต้องเกาะหน้าอกและอยู่กับแม่จนถึงอายุ 2-3 ปี

                        ลิงไทยทั้ง 5 ชนิด เป็นสัตว์ป่าที่มีนิสัยดุร้าย เมื่ออายุตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะตัวผู้จะมีนิสัยดุร้ายกว่าตัวเมียอาวุธที่สำคัญคือเขี้ยวทั้ง 4 เขี้ยว ซึ่งอยู่ที่กรามบน 2 เขี้ยว กรามล่าง 2 เขี้ยว

             ลิงไทยดังกล่าวทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง?

                        เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปีพุทธศักราช 2535 ผู้ใดล่าบริโภค หรือมีไว้ในครอบครองต้องโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

                        ลิงกังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอบที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้

             โรคติดต่อที่สำคัญในลิงมีอะไรบ้าง?

                1. วัณโรค ส่วนใหญ่เชื้อจะติดต่อทางทางเดินหายใจ

                        2. โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อถึงมนุษย์โดยการกัด

                        3. โรคไวรัสเอสไอวี เกิดจากเชื้อไวรัสที่ใกล้เคียงกับเอชไอวี ลิงพวกนี้จะมีประวัติว่าเคยคลุกคลีกับลิงจากแอฟริกาหรือลิงในห้องทดลอง

                        4. โรคพยาธิในทางเดินอาหาร เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิเข็มหมุด พยาธิเส้นม้า พยาธิปากขอ ซึ่งสามารถติดต่อมาถึงมนุษย์ได้ทุกชนิด

                        5. โรคอุจจาระร่วง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซัลโมเนลล่า อีโคไลชิเกลล่า ซึ่งติดต่อมาถึงมนุษย์โดยการกิน ทำให้เกิดอาการท้องเสียลลำไส้อักเสบ บางรายท้องร่วงขนาดหนักทำให้ร่างกายขาดน้ำเฉียบพลันก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

                        6. บาดทะยักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ต้องการอ๊อกซิเจนทำให้เกิดการชักเกร็ง

            เมื่อถูกลิงกัดควรปฏิบัติตัวอย่างไร?

                เมื่อถูกลิงกัดอย่างกระชากให้ใช้วัสดุที่แข็ง เช่น ไม่ ปากกา ง้างปากออกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดบาดแผลฉีกขาด กระรุ่งกระริ่ง เสร็จแล้วทำความสะอากบาดแผลด้วยสบู่ น้ำสะอาด แอลกฮอล์ และทิงเจอร์ไอโอดีน แล้วรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที เพื่อฉีดยาป้องกันบาดทะยักและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนลิงตัวที่กัดควรกักไว้ดูอาการ 10 วัน เพื่อดูว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่

             ถ้าพบลิงอาละวาดหรือหลุดจากกรมหรือโซ่ขาดควรปฏิบัติอย่างไร?

                        เมื่อพบลิงหลุดให้กันเด็ก ผู้หญิง คนแก่ ออกให้ไกลที่สุด หรือปิดประตูหน้าต่างบ้านทุกบาน อย่างออกไปไกล้ลิงส่วนผู้ชายควรถือไม้ไว้ป้องกันตัว อย่าไล่หรือยิงลิง ต่อจากนั้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือยิงลิง ต่อจากนั้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ จ.. 100 ทันที เพื่อจะได้ติดต่อประสานงานให้ เจ้าหน้าที่ส่วนสัตว์มาดำเนินการจับลิงดังกล่าว  

*** ข้อมูลจาก นายสัตวแพทย์อลงกรณ์  มหรรณพ

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,914
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓