.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด 
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด
 
  รายงานประจำปี 2559 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า     2560-05-05
  5138 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้     2560-05-02
  5128 แต่งตั้งคณะทำงานร่างกฎหมายลำดับรองประกอบร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .. คำสั่งกรมที     2560-05-02
  5134 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมช     2560-05-02
  5099 แต่งตั้งชุุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่า คำสั่งกรมที่ 975/2560 ลงวันที่ 26 เมษ     2560-05-02
  4966 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิษัติการมาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน สำนักบริหารพื้นท     2560-05-01
  รายงานประจำปี 2558 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า     2560-04-27
  8209 ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งการครอบครองไ     2559-11-25
  8146 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบร     2559-11-25
  8226 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุ     2559-11-25
  8476 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่สำนักบริหารพื     2559-11-24
  คำสั่ง 8474 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายตรวจการค้างาช้าง     2559-11-24
  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่ง3559 24122558     2559-11-10
  คำสั่งส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 1/2559     2559-11-02
  เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     2558-12-22
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558     2558-04-23
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2558     2558-04-23
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2558     2558-04-23
  บันทึกข้อตกลงด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2558     2558-04-23
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2558     2558-04-07
  แบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1)     2558-03-11
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน มีนาคม 2558     2558-03-10
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน มีนาคม - กันยายน 2558     2558-03-03
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุืสัตว์ป่าห้วยศาลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558     2558-02-13
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558     2558-01-15
  บันทึกข้อตกลงด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558     2558-01-13
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ประจำเดือน มกราคม 2558     2558-01-08
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ประจำเดือน ธันวาคม 2557     2557-12-23
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ประจำเดือน ธันวาคม 2557     2557-12-22
  บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557     2557-12-09

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,862
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓