.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9  

นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7

นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)

จ่าสิบเอกสมพงษ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา)

ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ท้องที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจกลุ่มบริหารจัดการป่าแบบ CEO

มอบขวัญและกำลังใจบุตรธิดา นายคำเสริม โรยรส ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้มอบเงินสนับสนุน

และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานจาก CEO และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ  

โดยท่านอธิบดี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำปรับปรุงบ้านพักรับรอง

เหตุการณ์ทั่วไปปกติ นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้รายงาน

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,881
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓