.
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS 
ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS
กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ กลุ่มอื่นๆ

 
รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด (ว/ด/ป)
ระบบจัดการ
000    เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
100    ปรัชญา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
200    ศาสนา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
300    สังคมศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
400    ภาษา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
500    วิทยาศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
600    เทคโนโลยี 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
700    ศิลปะและนันทนาการ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
800    วรรณคดี 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
900    ประวัติศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้

กระดานข่าวประจำศูนย์ข้อมูล
 

ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ


 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,889
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓