.
 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS
  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> เบ็ดเตล็ด ทั่วไป ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
010   บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อก 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
020   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศน์ศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
030   หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
040   040 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
050   สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
060   องค์การต่างๆ และพิพิธภัณฑวิทยา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
070   วารสารศาสตร์ การพิมพ์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
080   รวมเรื่องทั่วไปที่ไม่อาจจัดลงในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งได้ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
090   หนังสือต้นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,891
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓