.
 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS
  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> ปรัชญา ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
110   อภิปรัชญา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
120   ทฤษฎีแห่งความรู้ ความเป็นมนุษย์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
130   จิตวิทยานามธรรม 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
140   ความคิดทางปรัชญาเฉพาะกลุ่ม 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
150   จิตวิทยา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
160   ตรรกวิทยา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
170   จริยศาสตร์ จริยธรรม ศีลธรรม 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
180   ปรัชญาสมัยโบราณ ปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาตะวันออก 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
190   ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,876
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓