.
 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS
  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> ศาสนา ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
210   ศาสนาธรรมชาติ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
220   คัมภีร์ไบเบิล 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
230   เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
240   ศีลธรรมของชาวคริสเตียน 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
250   ศาสนาคริสต์ในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
260   สังคมของชาวคริสต์ และศาสนศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
270   ประวัติศาสนาคริสต์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
280   นิกายต่างๆ ในศาสนาคริสค์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
290   ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,860
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓