.
 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS
  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> สังคมศาสตร์ ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
310   สถิติทั่วไป 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
320   รัฐศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
330   เศรษฐศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
340   กฎหมาย 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
350   รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกองทัพ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
360   ปัญหาสังคม และบริการสังคม 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
370   การศึกษา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
380   การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
390   ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,851
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓