.
 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS
  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> ภาษา ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
410   ภาษาศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
420   ภาษาอังกฤษ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
430   ภาษาเยอรมัน 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
440   ภาษาฝรั่งเศส 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
450   ภาษาอิตาเลียน 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
460   ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
470   ภาษาละติน 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
480   ภาษากรีก 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
490   ภาษาอื่นๆ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,898
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓