.
 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS
  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> วิทยาศาสตร์ ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
510   คณิตศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
520   ดาราศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
530   ฟิสิกส์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
540   เคมี 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
550   การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโลก 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
560   บรรพชีวินวิทยา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
570   วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
580   วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืช 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
590   วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,884
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓