.
 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS
  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> เทคโนโลยี ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
610   แพทยศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
620   วิศวกรรมศาตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
630   เกษตรศาสตร์ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
640   คหกรรมศาตร์ และชีวิตครอบครัว 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
650   การจัดการธุรกิจ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
660   วิศวกรรมเคมี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
670   โรงงาน ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
680   โรงงานผลิตสิ่งของเพื่อประโยชน์เฉพาะอย่าง 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
690   การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,869
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓