.
 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS
  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> ศิลปะและนันทนาการ ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
710   ภูมิสถาปัตย์ การออกแบบบริเวณพื้นที่ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
720   สถาปัตยกรรม 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
730   ประติมากรรม และศิลปะพลาสติก 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
740   การวาดเขียน และศิลปะตกแต่ง 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
750   จิตรกรรม การเขียนภาพ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
760   ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟฟิก 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
770   การถ่ายภาพ และภาพถ่าย 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
780   ดนตรี 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
790   นันทนาการ ศิลปะการแสดง การกีฬา 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,857
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓