.
 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS
  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> วรรณคดี ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
810   วรรณคดีอเมริกัน 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
820   วรรณคดีอังกฤษ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
830   วรรณคดีเยอรมัน 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
840   วรรณคดีฝรั่งเศส 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
850   วรรณคดีอิตาเลียน 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
860   วรรณคดีสเปน วรรณคดีโปรตุเกส 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
870   วรรณคดีละติน 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
880   วรรณคดีกรีก 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้
890   วรรณคดีอื่นๆ 21/04/2554 ไม่สามารถจัดการได้

 

 

นายปราโมทย์  ราตรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.83.192.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,844
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓